ชลบุรี///สัตหีบเตรียมนางรำวงย้อนยุคอายุรวมนับพันปีร่วมงานลอยกระทง
วันนี้ 18 พ.ย.58   นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้มอบหมายให้ นางนุชจรี ถนอมสุขสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองสัตหีบ จัดเตรียมการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2558 ที่กำหนดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558 ณ  สวนสาธารณะหนองตะเคีย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ด้วยการจัดเตรียมนางรำ จำนวน 22 คน อายุรวมแล้วกว่าพันปี จากอาสาสมัครสาธารณสุขและคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองสัตหีบ ขึ้นเวทีรำวงย้อนยุค เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ เผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ และเพิ่มความสุขความสนุกสนาน ให้กับประชาชนในท้องถิ่น  เป็นการสนองนโยบายของ คสช.ในการคืนความสุขใหกับประชาชนท้องถิ่นในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

 

                นางนุชจรี ถนอมสุขสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ กล่าวว่า “รำวงย้อนยุค” เป็นศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ที่มักนิยมจัดขึ้นในช่วงงานเทศกาลที่สำคัญของหมู่บ้านหรือชุมชน “รำวงย้อนยุคของเทศบาลเมืองสัตหีบ” เป็นคณะรำวงย้อนยุคที่ชุมชนรวมตัวกันจัดขึ้นในช่วงงานเทศกาลที่สำคัญได้แก่ งานประเพณีสงกรานต์ งานลอยกระทง และงานอื่นๆ ที่ อำเภอสัตหีบและเทศบาลเมืองสัตหีบร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีศิลป วัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้ และเพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชนสัตหีบ โดยนักดนตรีและนางรำก็เป็นคนในชุมชน หมู่บ้านที่อาสามาช่วยกัน ส่วนรายได้จะนำไปทำกิจกรรมเพื่อส่วนร่วมและชุมชน ต่อไป

 

 อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน