ซากุระเมืองไทย!! สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เปิด" โครงการปลูกต้นไม้ถนนซากุระเมืองไทยระยะ 30 ก.ม. ยาวที่สุดในประเทศไทย สวยงามสุดๆ(คลิป)
วันที่ 6 กรกฎาคม  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชวนินทร์  วงศ์สถิตจิรกาล นายอำเภอนครไทย พร้อมด้วย นายนิพนธ์  จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) เป็นประธานร่วม เปิด" โครงการปลูกต้นไม้ถนนซากุระเมืองไทยระยะ 30 กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย" บนถนนหมายเลข 233 เริ่มปลูกตั้งแต่ริมถนนหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จนถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียมภูทับเบิก เขตรอยต่อสองจังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก-จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยปลูกทั้งสองฝั่งถนนระยะทาง 30 กิโลเมตร ระยะในการปลูกห่างกัน 3 เมตร ซึ่งใช้ต้นซากุระ (พญาเสือโคร่ง) ถึง 20,000 ต้น โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความมุ่งเน้นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา ค้นคว้า วิจัยการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก โดยเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความมั่นคงและสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ตามแนวทางของประชารัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ยึดตามนโยบายของ พล.อ.สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการให้การช่วยปลูกป่า เพาะชำกล้าไม้ โดยใช้พื้นที่ป่าเป็นห้องเรียนให้กับเด็กและเยาวชน


สำหรับการปลูกป่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ และช่วยเพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศน์ ที่สังคมมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพิงอาศัยในการดำรงชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม ปัจจุบันการปลูกป่ามีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน ที่ทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลกระทบสภาพแวดล้อม และการดำรงชีวิตของมนุษย์ นอกจากนี้การปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ยิ่งมีความสำคัญต่อประเทศ เพราะบ้านเรามีป่าต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งผลิตน้ำตามธรรมชาติ ประชาชนทุกภาคส่วนจึงควรตระหนักในคุณค่าของป่าต้นน้ำลำธาร และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกๆ ฝ่ายช่วยกันฟื้นฟูดูและรักษาระบบนิเวศน์ ต้นน้ำลำธาร เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์ธรรมชาตินี้ ถ้าระบบนิเวศน์ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ทุกคนก็จะได้รับผลเสียหายจากผลกระทบนั้นเช่นกัน ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ป่าต้นน้ำลำธารสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ได้อย่างยั่งยืน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง