พะเยาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เวลา 07.00 น. วันที่ 7 ก.ค.59  ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม สวนสมเด็จย่า 90  ท่าเรือวัดติโลกอารามกว๊านพะเยาและสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา มณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับจังหวัดพะเยาโดยกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559


โดยในวันนี้ได้มีการเดินขบวนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

คณะครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือชาวบ้านและประชาชนออกเดินขบวนพร้อมกันจากจุดเริ่มต้นตามเส้นทางที่กำหนดจนเข้ามาสู่บริเวณข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยาโดยมี พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3  ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี


เรียบเรียงโดย : อุดร แสงอรุณ

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน