ชาวแม่แตงจัดกิจกรรม ปลูกป่า-บวงสรวงพระธาตุ 4 แผ่นดินฯเฉลิมพระเกียรติในหลวง ราชินี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (10 ก.ค.59) ชาวอำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงและเปิดโครงการ "พลิกฟื้นผืนป่ากับกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ" ในกิจกรรมปลูกป่าบวงสรวงพระธาตุ 4 แผ่นดิน
 

 

 

พันโท พนม ศรีเผือด รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานพิธีบวงสรวงและเปิด "โครงการ พลิกฟื้นผืนป่ากับกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ" ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณ สำนักสงฆ์หน่วยอุดมสมบูรณ์ ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา กลุ่มจิตอาสา คณะนักเรียนและนักศึกษารวมทั้งประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีที่จัดขึ้นเป็นจำนวนมากโดยในช่วงเช้าได้มีการทำพิธีบวงสรวงโดยมีข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา กลุ่มจิตอาสา คณะนักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีที่จัดขึ้นเป็นจำนวนมากโดยในช่วงเช้าได้มีการทำพิธีบวงสรวงกราบไหว้ฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะมีการทำพิธีกรรทางศาสนาโดยมีพระสงฆ์จำนวน 7 รูป และดำเนินการทำโครงการปลูกป่าร่วมกันในช่วงบ่ายหลังรับประทานอาหาร

 

 


 

โดยโครงการดังกล่าวที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบวรพระพุทธศาสนาให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งบ้าน วัด และโรงเรียน ได้ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา ในการก่อสร้างพระธาตุ 4 แผ่นดิน ศรีล้านนา โดยทางกลุ่มห้วยอุดมสมบูรณ์ ร่วมกับภาคีเกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดงานครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยนำผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันปลูกป่า และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ชาวบ้าน นิสิตนักศึกษา และเยาวชน มาช่วยกันดูแลผืนป่าซึ่งถือเป็นแหล่งธรรมชาติที่สำคัญ เนื่องจากผืนป่าแห่งนี้เป็นป่าต้นน้ำของ อ.แม่แตง

 

 

 

นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของอดีตบูรพกษัตริย์และเหล่าบรรพชน อันมี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ,สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ,พญามังรายมหาราช ,พระนางจามเทวี ณ สถานที่แห่งนี้และก่อรากสร้างเป็นพระธาตุ 4 แผ่นดินศรีล้านนา เพื่อเป็นพุทธอุทยานให้ประชาชนและผู้ศรัทธาได้กราบไหว้บูชาและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสืบไป รวมทั้งการก่อสร้างพระธาตุ 4 แผ่นดิน ศรีล้านนานี้ยังเพื่อเป็นการถวาย พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครบ 5,000 ปี และถวายเป็นของแผ่นดินเพื่อเป็นสิ่งสักการะบูชาให้ประชาชนได้รำลึกถึงคุณของพรุพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ รวมทั้งบูรพาอาจารย์ที่ได้ปกปักรักษาประเทศชาติและผืนแผ่นดินให้คงอยู่สืบมาจนจวบชั่วลูกชั่วหลาน


เรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน