เปิดแล้ว!!!”งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(field day)ลำไยนอกฤดู”
วันที่ 14 ก.ค.59 เวลา 09.00 น. นายธนพงค์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร และ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(field day)ลำไยนอกฤดู


โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อาทิ สำนักงานปศุสัตว์ , สำนักงานประมง ,สำนักงานเกษตร ร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประชาชนที่สนใจ  โดยมีกลุ่ม อสม.และชาวบ้านในเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


เรียบเรียงโดย : อิทธิพล กาวรรณธง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน