การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ส่งเสริมให้ประชาชน ใช้ไฟฟ้า อย่างปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษามหาราชินี
วันนี้ ( 15 กรกฎาคม 2559 ) ที่ หอประชุมเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ( กฟภ. ) จัดกิจกรรม สนับสนุนชุมชนใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 84 ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559  และ โครงการ ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA ประจำปี 2559

 


โดยมี นายมนูญ  ยิ้มสมาน ผู้จัดการประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิด โครงการ ซึ่ง  กฟภ. ลำพูน ได้ร่วมกับ สถาบันอาชีวศึกษา ในจังหวัดลำพูน ออกหน่วยให้บริการ ตรวจสภาพระบบไฟฟ้า ในครัวเรือน ประชาชน  โดยจัดพนักงานช่างร่วมปฏิบัติงานกับ นักศึกษาช่างไฟฟ้าระดับ ปวช. และ ปวส.จากวิทยาลัยเทคนิคลำพูน และ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ที่ผ่านการอบรม การตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารออกให้บริการจำนวน 90 คน ครูผู้ควบคุมนักศึกษาจำนวน 15 คน  ให้บริการแก่ ประชาชน ในพื้นที่ ตำบลริมปิง อ.เมืองลำพูน และ ตำบลบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง  มีระยะเวลาให้บริการระหว่างวันที่ 15 – 18 กรกฎาคม 2559 รวม 4 วัน  มีเป้าหมายให้บริการประชาชน 84 ชุมชน รวม 3,300 หลังคาเรือน

 


เรียบเรียงโดย : อิทธิพล กาวรรณธง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน