แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องภัยอันเกิดจากน้ำ(กรมชลประทาน)(มีคลิป)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่โครงการเพิ่งประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม บ้านท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องภัยอันเกิดจากน้ำ(กรมชลประทาน) ที่ทางกองทัพบกได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 43 แผนงาน ในพื้นที่ 10 จังหวัด เพื่อให้ระบบชลประทานสามารถเพิ่มปริมาณในการกักเก็บน้ำในห้วงฤดูแล้ง ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ  พร้อมกันนี้ยังช่วยในการระบายน้ำในฤดูน้ำหลากบรรเทาปัญหาอุทกภัย ปรับปรุงคันคลอง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาคราชการ ภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพต่อประชาชน

 


พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 3 มอบให้กรมทหารช่างที่ 3 กองพันทหารช่างที่ 302 กองพันทหารช่างที่ 4 และกองพันทหารช่างที่ 8 เข้าดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 7 แผนงานคือ แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำคลองวังขอน / แผนงานเพิ่มประสิทธิ์ภาพการระบายน้ำคลองเมม ตำบลท่าช้าง อ.พรหมพิราม / แผนงานแก้มลิงตลุกอีแล้ง ตำบลชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ / แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหนองสามคลอง ตำบลท่าโพธิ์ ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก / แผนงานเพิ่งประสิทธิภาพการส่งน้ำ C27 ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก / แผนงานปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำชลประทาน ตำบลท่าทอง ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก ถึง ตำบลบ้านไร่ , ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม และแผนงานแก้มลิงบึงบ้านโนน ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง