สระแก้ว!! จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม "วันธรรมสวนะ (วันพระ)" 84 วัด ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม เกิดความสงบสุข มั่นคง

วันที่ 16 ก.ค.60  นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางศศิพัชร พงษ์เจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมโครงการ เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดสระแก้ว  เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560  ณ ศาลาการเปรียญวัดสระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 


นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายส่งเสริมสังคมคุณธรรม ลดช่องว่างระหว่างศาสนากับประชาชน ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีในการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล จังหวัดสระแก้วได้กำหนดจัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ขึ้นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมให้เกิดภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม เกิดความสงบสุข ความมั่นคงในการดำเนินชีวิตในสภาวะแวดล้อม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนานาประการ

การจัดกิจกรรม ดังกล่าว จังหวัดสระแก้วได้กำหนดปฏิทินการทำบุญในวันธรรมสวนะ (วันพระ) แบ่งเป็น 4 สาย นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน เข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามวัดต่าง ๆพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน 84 วัด เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 ที่วัดสระแก้วพระอารามหลวง และสิ้นสุดในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งถือว่าเป็นการรวมพลัง สร้างสังคมคุณธรรม รณรงค์ ส่งเสริมการงดอบายมุข และสิ่งเสพติดในโอกาสวันธรรมสวนะ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 

ภาพ/ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดสระก้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง