สถาบันธัญญารักษ์ จัดพิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มีคลิป)
วันที่ 18 ก.ค. 2560 ศร.คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล พยาบาล เข้าร่วมพิธี ที่บริเวณลานด้านหน้าตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

 


สืบเนื่องจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ซึ่งมีบทบาทหลักด้านการพัฒนาวิชาการและให้บริการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในประเทศ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า ที่ทรงมีต่อผู้ป่วยยาเสพติด ทางสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จึงได้จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานฯ เมื่อวานที่ 21 ตุลาคม 2558 พิธีเททองหล่อพระราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 และในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อถือเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีจึงได้จัดพิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์ฯของพระองค์ ประดิษฐาน ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เพื่อเป็นที่สักการะของผู้มารับบริการและบุคลากรของสถาบันฯสืบไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน