ชลบุรี///กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบกวางศิลาฤกษ์ที่ประดิษฐานองค์บิดาทหารเรือไทย
วันนี้21 พ.ย.58  นาวาโท ศิริศักดิ์ เผ่าเมือง ผู้บังคับกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ที่ประดิษฐานพระรูป พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ประทับยืนบนรถเอเอวีจำลอง  บริเวณหน้ากองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน  โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมพิธี

 

                           นาวาโท ศิริศักดิ์ เผ่าเมือง กล่าว่าการวางศิลาฤกษ์ที่ประดิษฐาน  พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรณ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์   ประทับยืนบนรถสะเทินน้ำสะเทินบก (AAVP7A1) จำลอง ไว้ที่หน้ากองพันฯ เพื่อให้ประชาชนภายนอก หรือนักท่องเที่ยวได้แวะสักการะบูชาได้เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและพลทหารในกองพันฯ และเป็นการเทิดพระเกียติ และรำลึกคุณูปการพระปรีชาสามารถของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรณ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย ที่ทรงมีวิสัยทัศน์ในการปรับปรุงพัฒนากองทัพเรือและทรงมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานกิจการทหารเรือให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงเป็นแผ่นจวบจนปัจจุบัน  เป็น สถานที่สำหรับสักการบูชาของ ประชาชนทั่วไปหมู่เหล่าที่เคารพนับถือพระองค์อีกด้วย

 

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน