ชลบุรี///ประชาชนชาวไทยต่างชาติร่วมลอยกระทงก่อนใครที่สวนนงนุชพัทยา
เมื่อเวลา 20.00 วันที่ 24 พ.ย.58 ที่ จ.ชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ได้จัดเทศกาลงานวันลอยกระทง ภายใต้ชื่องาน "ลอยกระทง มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ"ภายในทะเลสาบสวนนงนุชพัทยา โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้ความสนใจต่างเข้าร่วมงานด้วยเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ภายในงาน มีการแสดง แสง สี เสียงการแสดงชุดสายน้ำของแผ่นดิน เป็นการบอกเล่าถึง ความเป็นอยู่ของมวลมนุษยโลกที่มีความผูกพันกับสายน้ำ ตลอดจนเกิดเป็นประเพณีสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการขอขมาพระแม่คงคง หรือสายน้ำที่มีบุญคุณอันยิ่งใหญ่มีคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยโลก และสิ่งมีชีวิตทั้งปวง โดยถือเอาวันเพ็ญเดือน 12 ซึ่งเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง น้ำขึ้นเต็มฝั่งเป็นวันลอยกระทง จนทำให้ชาวต่างชาติให้ความสนใจถึงกับเช่าเหมาลำเครื่องบินเข้ามาประกอบพิธีลอยกระทง และท่องเที่ยวเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

 

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน