อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบโล่รางวัลสถานธนานุบาลดีเด่น เข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหาร และผู้จัดการสถานธนานุบาล
วันที่ 19 ส.ค.2560 ที่ห้องประชุมรอยัล นาคารา อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานมอบโล่รางวัลสถานธนานุบาลดีเด่น เข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหาร และผู้จัดการสถานธนานุบาลทั่วประเทศ พร้อมมอบนโยบายและกล่าวเปิดการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560


สำหรับสถานธนานุบาลดีเด่น ประกอบด้วย สถานธนานุบาลดีเด่น ระดับภาค ได้แก่สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง ,สถานธนานุบาลดีเด่น อันดับที่ 2 สถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง, สถานธนานุบาลดีเด่น อันดับที่ 3 สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครปฐม 1, สถานธนานุบาลดีเด่น ระดับเขต ได้แก่ สถานธนานุบาลเทศบาลนครรังสิต ธนานุบาลดีเด่น, อันดับที่ 2 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1 , สถานธนานุบาลดีเด่น อันดับที่ 3 สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 ,สถานธนานุบาลดีเด่น ระดับลูกเขต ได้แก่ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพะเยา , สถานธนานุบาลดีเด่น อันดับที่ 2 สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 และสถานธนานุบาลดีเด่น อันดับที่ 3 สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว พร้อมมอบเข็มเกียรติคุณประจำปี 2558 จำนวน 25 คน และ เข็มเกียรติคุณประจำปี 2559 จำนวน 55 คน อีกด้วย

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง