กระบี่!! ปชส.จัดโครงการประชาสัมพันธ์พลังประชาชน ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ร.9 (ชมคลิป)
วันนี้ 23 สิงหาคม 2560 นายสมโภช  โชติชูช่วง  ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์พลังประชาชน ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ.โรงแรมบุญสยาม อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีนายพงษ์นารถ  ทิพย์อักษร  ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน


เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร   มหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรมาโดยตลอด  นานกว่า 25 ปี  ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนา และการบริหาร  ดังนั้น  การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่  สื่อประชาสัมพันธ์ มีบทบาทยิ่งในการสร้างความรู้  ความเข้าใจ แก่ประชาชน  ดังนั้น  การจัดกิจกรรมพลังประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ ทำให้ ประชาชน  มีความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องของความพอเพียง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถือความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง