ชลบุรี///กองทัพเรือภาครัฐเอกชนร่วมน้อมลำรึกวางพวงมาลารัชกาลที่ 6
วันนี้ 25 พ.ย.58พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบหมายให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตปีที่ 90 ณ พระบรมราชนุสาวรีย์ฯ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 6 ถนนสุขุมวิท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.อ.สุทัศน์ ขยิ่ม อดีตผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และผู้จัดสร้างพระบรมราชนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ และข้าราชการ กองทัพเรือ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่สัตหีบ ร่วมวางพวงมาลา

 

  พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ กล่าวว่า ในพิธีวางพวงมาลา กองทัพเรือ และทุกภาคส่วนได้ถือปฏิบัติเป็นจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงพระราชทานที่ดินทรงสงวนบริเวณอำเภอสัตหีบ ให้แก่ประชาชนคนไทยได้มีที่อยู่อาศัย และกองทัพเรือใช้เป็นที่ตั้งหน่วยทหารเรือในปี พ.ศ.2465 รวมระยะ 92 ปี อันแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาทางด้านการทหารที่มีพระเนตรกว้างไกล และทรงตระหนักถึงความสำคัญของกองทัพเรือ ที่จำเป็นต้องมีฐานทัพเรือ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชัยภูมิที่เหมาะสม และเป็นที่มั่นในการป้องกัน และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ทำให้กองทัพเรือ มีฐานทัพเรือเพื่อเป็นฐานส่งกำลังบำรุง และที่จอดเรือรบ รวมทั้งเป็นที่ตั้งหน่วยงานสำคัญตราบจนทุกวันนี้

 

          กระทั่งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2544 พล.ร.ท.สุทัศน์ ขยิ่ม ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ในขณะนั้น เห็นว่า เหล่าทหารเรือ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปทราบถึงเรื่องราวดังกล่าวน้อยมาก ประกอบกับในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ยังไม่มีการประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ จึงได้ร่วมกับข้าราชการ ประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ขึ้นไว้ ณ ริมถนนสุขุมวิท หมายเลข 3 หลักกิโลเมตรที่ 6 เส้นทางระยอง-สัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยให้ได้มีที่อยู่อาศัยประกอบอาชีพ ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขร่มเย็น

 

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน