แสดงพลัง!! ทหาร ตำรวจ ประชาชน กว่า 500 คน ร่วมแสดงพลัง เฉลิมพระเกียรติที่พื้นที่ อำเภอชายแดน (ชมคลิป)
พลตรีสิทธิพร มุสิกะสิน ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี เป็นประธานในพิธีกิจกรรมแสดงพลังประชาชนและเฉลิมพระเกียรติพื้นที่อำเภอชายแดน จ.สตูลตามโครงการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ที่ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 42 ต.เกตรี(เกด-ตรี)อ.เมือง จ.สตูล โดยมีทหาร ตำรวจ ส่วนราชการและนักเรียนในพื้นที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน


โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 รับผิดชอบการปฏิบัติงานป้องกันชายแดน-มาเลเซีย กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหมายให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีส่วนร่วมในการแสดงพลังประชาชนโดยมีเป้าหมายคือความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ หวงแหนแผ่นดินเกิด มีจิตสำนึกในการปกป้องประเทศชาติ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทร เทพยวรางกูร ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันตนเองและชุมชนจากภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามแนวชายแดน ปลูกจิตสำนึกให้ รักหวงแหนแผ่นดินเกิดสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ร่วมเป็นผู้นำในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน และการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านของตนเอง มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงค์ทุกพระองค์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง