งานนี้ใครผิดถูก?? วุ่นทั้งอำเภอ ชาวบ้านโวย!! หนุ่มถือโฉนดที่ดินสาธารณะ กรรมสิทธิ์มาได้ไง ที่ดินยืนยันถูกต้อง ใครข้องใจฟ้องศาลเลย (มีคลิป)
ตราด/ที่ศาลาการเปรียญวัดโป่งจันตา ม.3 บ้านผาเรือง ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด นายบุญเลิศ วรวงษ์ ปลัดอาวุโส อ.เขาสมิง นายสมนึก กสิฤกษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด ส่วนแยก อ.เขาสมิง พร้อมตัวแทน น.อ. ณรงค์ วงษ์ประเสริฐ ผู้บังคับกองร้อยรักษาความสงบที่ 14 วัดสวนใน ในฐานะผู้แทน คสช.ผู้เกี่ยวข้อง เดินทางไปประชุมชี้แจงชาวบ้านกรณีการเอกสารทับแปลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

 


โดยมีนายจิรานุวัฒน์ พันธ์เรือง อดีต ผญบ.ม.3 นายนายปราโมทย์ สงนอก นายรพีพรรณ พันเรือง พร้อมชาวบ้านรวม 60 คน พร้อมนายดานุกร นส.ภรณ์ทิพย์ บาฮา เจ้าของที่ดินคู่กรณี มาร่วมรับฟังการชี้แจงและซักถามข้อข้องใจในกรณีดังกล่าว โดยนายสมนึก กสิฤกษ์ เจ้าพนักงานที่ดิน ส่วนแยกอ.เขาสมิง แจ้งให้ชาวบ้านทราบว่า ที่ดินแปลงดังกล่าว มีเอกสารสิทธิ์ โฉนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย มีการออกเอกสารตามขั้นตอนต่างๆอย่างถูกต้อง มีทั้งกำนันตำบลเทพนิมิต และชาวบ้านข้างเคียงเซ็นชื่อสอบแนวเขต เป็นพื้นที่ทั้งหมด 11 ไร่1งาน 11 ตรว. เป็นการสำรวจออกเอกสารสิทธิ์รายบุคคล ในปี 2536

ขณะนายบุญเลิศ วรวงษ์ ปลัดอาวุโส อำเภอเขาสมิง บอกว่ากรณีดังกล่าว ชาวบ้านที่ข้องใจจะต้องทำเรื่องให้มีการรังวัดสอบแนวเขตที่ดินใหม่อีกครั้ง โดยให้ อบต.เทพนิมิต ทำเรื่องเสนอไป และขณะเดียวกันให้อบต.ยื่นเรื่องเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้ โดยจะต้องส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาว่า เอกสารสิทธิ์ออกโดยชอบหรือมิชอบ ศาลจะเป็นผู้พิจารณาตัดสิน แต่ในระหว่างนี้ที่ดินแปลงดังกล่าวถือว่า เป็นกรณีพิพาท ผู้ครอบครองจะข้าไปทำประโยชน์ใดๆไมได้ และเรื่องการฟ้องให้มีการตรวจสอบ จะต้องเป็นหน้าที่ของ อบต. ท้องถิ่น ท้องที่ ชาวบ้านไม่มีสิธิ์ เพราะไม่มีหน้าที่ ส่วน นายถนอมเจตน์ พันธ์เรือง ผญบ.ม.3 บ้านผาเรือง คนปัจจุบัน บอกว่าไม่พอใจกับการชี้แจงในวันนี้ เพราะฝ่ายปกครองและที่ดิน ไม่ตอบคำถามทั้งหมด และการซื้อขายที่ดินที่ว่า เดิมมีการ ซื้อมาจาก นายนาค กะยุตา แต่ไม่มีเอกสารสัญญาการซื้อขาย และที่ดินบริเวณดังกล่าว ยังเป็นป่าเขา มีความลาดชันเกิน35 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเว้นไว้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

นอกจากนี้ในบันทึกสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้อง ทุกคนไม่เห็นด้วยกับการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้มีแต่อดีตกำนัน ต.เทพนิมิต ที่เซ็นชื่อรับรองการออกเอกสารสิทธิ์เพียงคนเดียว ซึ่งตนเองในฐานะผู้ปกครองท้องที่ จะต้องเดินหน้าตรวจสอบและยื่นเรื่องฟ้องศาลเพราะมีหน้าที่ร่วมกับท้องถิ่นเช่นกัน แต่เบื้องต้น จะให้ อบต.เทพนิมิต ทำเรื่องคัดค้านและส่งฟ้องศาลต่อไป

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง