โครงการคชอาณาจักร เดินเครื่องลุยแผนนำช้างคืนถิ่น หวังแก้ปัญหา "ช้างเร่ร่อน"
วันนี้(28 พฤศจิกายน 2558) ที่โครงการคชอาณาจักร องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.สุรินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านภูดิน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พลตรีศิริชัย เทศนา ประธานคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) องค์การสวนสัตว์ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาพบปะเจ้าหน้าที่และชาวช้างที่เข้าร่วมโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ และตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในส่วนของโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ โดยมีนายวันชัย สวาสุ ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ ให้การต้อนรับ พร้อมนำไหว้ศาลประกำ บริเวณหน้าทางเข้าโครงการคชอาณาจักร ก่อนพบปะกับชาวช้าง และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งองค์การสวนสัตว์เข้ามาดูแลช้างในหมู่บ้านช้าง อ.ท่าตูม อ.ชุมพลบุรี  เพื่อแก้ปัญหาช้างเร่รอน สนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่โปรดให้ดูแลและอนุรักษ์ช้างไทย สัตว์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสัญลักษณ์ของชาติ

 

-โดยองค์การสวนสัตว์ได้ตั้งโครงการคชอาณาจักรเข้ามาดูแลปัญหานำช้างออกไปเร่ร่อน ให้ควาญช้างนำช้างกลับมาอยู่บ้านเกิด โดยจัดสรรงบประมาณดูแลช้าง อาหารเลี้ยงช้าง เพื่อให้ช้างและควาญช้างอยู่ในพื้นที่บ้านเกิดอย่างมีความสุข จัดหาอาชีพให้ควาญช้างทำ อาทิ นำมูลช้างมาทำกระดาษสาของที่ระลึก

 

-ปัจจุบันโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงภูดิน จำนวน 3,000 ไร่ ดำเนินงาน โดยมีการเปิดรับสมัครชาวช้างเข้าร่วมโครงการนำช้างคืนถิ่น มีการจัดสรรที่อยู่ให้กับชาวช้างที่ร่วมโครงการ พร้อมกับเงินเดือนๆละ 10,800 บาท ต่อเชือก  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน ในปีงบประมาณ 2559 โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ ได้เปิดรับสมัครชาวช้างเข้าร่วมโครงการจำนวน 200 เชือก ซึ่งขณะนี้มีช้างเข้าร่วมโครงการแล้ว 182 เชือก คาดว่าสิ้นสุดการรับสมัครในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีช้างเข้าร่วมครบตามเป้าหมายที่กำหนด ประกอบกับในช่วงแรกในพื้นที่ของโครงการคชอาณาจักรกำลังดำเนินการให้พื้นที่เป็นจุดเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา

 

 

 

-โดยกำหนดฐานการเรียนรู้ไว้ 8 ฐานการเรียนรู้ และในอนาคตจะมีการจัดแสดงของช้างแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ เน้นความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพิ่มความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าภูดิน ความมั่นคงของอาหารช้างเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์ต่อไป ซึ่งขณะนี้กำลังมีการปรับปรุงและดำเนินโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการปรับปรุงเรื่องของสาธารณูประโภคต่างๆ มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก

 

 

 

-พลตรีพลตรีศิริชัย เทศนา ประธานคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) องค์การสวนสัตว์  กล่าวในการพบปะเจ้าหน้าที่และชาวช้างว่า เป็นสิ่งที่ดีที่ได้มาเห็น แม้ว่าโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ จะเพิ่งเริ่มดำเนินการ แต่ก็มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของความร่วมมือของชุมชนและชาวช้างที่เข้าร่วมโครงการ และความรับผิดชอบต่อสังคม ถือว่าดีมากซึ่งจะสมารถนำช้างคืนถิ่น ได้อย่างสมบูรณ์แน่นอน ในเร็วๆนี้...

ธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์เรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง