ขายได้ทันใจ!! สองสามีภรรยาที่ยโสธร เลิกปลูกมันสำปะหลัง หันมาปลูกข้าวโพดหวาน พืชอายุสั้นแทน 60 วันเก็บขายได้ทันที ไม่ต้องรอนานถึง 1 ปี
สองสามีภรรยา ที่จังหวัดยโสธร เลิกการทำไร่ปลูกมันสำปะหลังขาย หันมาปลูกข้าวโพดหวาน พืชอายุสั้นในช่วงหน้าฝนแทน ใช้เวลาเพาะปลูกเพียง 60วันเท่านั้น เกษตรกรสามารถ เก็บผลผลิตออกขายได้ทันที ไม่ต้องรอนานถึง 1ปี

นายประสิทธิ์ และนางสุขใจ มิ่งขวัญ สองสามีภรรยา เกษตรกรที่บ้านกระจาย ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ต้องเลิกอาชีพการทำไร่ปลูกมันสำประหลังขาย ในพื้นที่กว่า 30 ไร่ ที่ตนเองมีอยู่ หลังต้องรอนานถึง 1 ปี เกษตรกรจึงจะเก็บผลผลิตมันสำปะหลังออกขาย ให้กับพ่อค้าคนกลางได้ ทั้งสองจึงต้องหันมาทยอยปลูก ข้าวโพดหวานพันธุ์ ไฮบริกซ์ ในช่วงหน้าฝนแทน เนื่องจากข้าวโพดหวานที่ปลูกนี้ เป็นพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อยที่สำคัญใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกเพียง 60 วันเท่านั้น เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตออกขายได้ทันที โดยไม่ต้องรอนานถึง 1 ปี เหมือนกับลงมือปลูกมันสำปะหลัง เหมือนกับที่ผ่านมา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง