มุกดาหาร///ร้อยดวงใจ ปลูกต้นไม้ ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง
วันนี้ 29 พฤศจิกายน  2558  ที่วัดภูฮัง  บ้านเตาถ่าน  ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร    พระอาจารย์ จะเด็จ  ปัญญาวชิโร  เจ้าอาวาสวัดป่าภูฮัง   ได้นำทหารกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดมุกดาหาร ป่าไม้สวนรุกชาติดงบังอี่  และประชาชน   กว่า 150 คน ร่วมกันปลูกต้นชมพูอินเดีย ธรรมบูชา ตาบูย่าพันธุ์ทิพย์ แตรชมพู ( Pink Trumpet shrub Pink Trumpet Tree pink Tecoma ) หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ Tabebuia rosea (Bertol.)DC  หรือต้นชมพูพันธุ์ทิพย์  เป็นต้นไม้ยืนต้น ผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับทองอุไรและศรีตรัง สูงราว 8-12 เมตร ใบเป็นแบบผสม มีใบย่อย 5 ใบ แผ่ออกคล้ายใบปาล์ม ปลายใบแหลมยาว ประมาณ 12 เซนติเมตร กิ่งก้านสาขาแผ่ออกเป็นพุ่มค่อนข้างแน่น เรือนยอดรูปไข่หรือทรงกลมแผ่กว้างเป็นชั้น ๆ เปลือกต้นเรียบสีเทาหรือสีน้ำตาล ต้นที่มีอายุมากเปลือกจะแตก เป็นร่องต้น

 

        แหล่งกำเนิด ของชมพูพันธุ์ทิพย์ อยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกาใต้ ต่อมาได้ถูกนำไปปลูกในเขตร้อนทวีต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย รวมทั้งประเทศไทย สำหรับประเทศไทยมีบันทึกทึกเป็นหลักฐานว่า กรมหมื่นนครสววรค์ศักดิ์พินิต และ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร เป็นผู้นำเข้า มาจากอาร์เจนตินา เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2500  จึ่งได้ตั้งชื่อตามสีดอก และเป็นเกียรติแก่ผู้นำเข้า การนำต้นชมพูพันธุ์มาปลูกที่ วัดป่่าภูฮัง  เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดป่าภูฮังเป็นสถานปฎิบัติธรรม เป็นอุทยานพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ และ เป็นแหล่งอนุรักษ์เรียนรู้ต้นไม้ และสมุนไพรนานชนิดให้กับชุมชน และบุคลลทั่วไป ยังเป็นสถานปฎิบัติธรรม แก่หมู่อุบาสกอุบาสิกา กัลยาณมิตรและเป็นการรองรับเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร  เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล  แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

         พระอาจารย์ จะเด็จ  ปัญญาวชิโร  กล่าวว่า  ได้เชิญชวนประชาชน และชาวบ้านให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน 500 ต้น ในพื้นที่ 4 ไร่ ของวัดป่าภูฮัง  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โดยการปลูกต้นไม้ ชมพูพันธุ์ทิพย์ จะช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนเมือง ลดภาวะโลกร้อน   และเป็นแหล่งปฎิบัติธรรม เป็นอุทยานพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ และเป็นแหล่งอนุรักษ์เรียนรู้ต้นไม้ สมุนไพรนานชนิด  อีกทั้งยังช่วยสร้างความร่มรื่นและเสริมทัศนียภาพของของวัด  ให้สวยงามอีกด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน และชาวบ้าน  ตระหนักถึงความสำคัญของอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ประเทศไทยอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริเรื่อง การปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ป่าไม้ใช้สอย ป่าไม้กินได้ และป่าไม้เศรษฐกิจ รวมทั้งประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ การนำไม้มาใช้สร้างบ้าน ทำอาหาร หารายได้ และที่สำคัญคือการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ อันจะเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ฯ  ยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มต้นไม้ยืนต้นให้แผ่นดิน พร้อมๆ ไปกับการ “ปลูกต้นไม้ในใจคน” จึงได้มีแนวคิดที่จะสานต่อโครงการวัดและประชาร่วมใจ โดยจะปรับรูปแบบกิจกรรมต่างๆ   ให้สอดคล้องกับภาวะโลกในปัจจุบัน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาสังคมและภาคเอกชน  โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในเรื่องธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม  เพื่อให้เป็นโครงการที่ยั่งยืนและยังประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน

 

          การปลูกต้นไม้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน  โดยเฉพาะในเรื่องธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาครัฐ ในการสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นและอากาศบริสุทธิ์ให้กับวัดและชุมชน

 

        พระอาจารย์ จะเด็จ  ปัญญาวชิโร  เจ้าอาวาสวัดป่่าภูฮัง   กล่าวเพิ่มเติมว่า  สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนโครงการปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์  คืออุปกรณ์เดินสายน้ำประปา และปุ๋ย  เพื่อเอาไว้ดูแลต้นไม้เมื่อปลูกเสร็จแล้ว  หากผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมโครงการหรือสนับสนุน  กรุณาติดต่อ  วัดป่าภูฮัง  บ้านเตาถ่าน ตำบลหนองแวง  อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  หรือติดต่อผู้ประสานงานโครงการพุทธอุทยานสวนป่าไม้นานาพันธุ์ ณ วัดป่าภูฮัง   คุณรัสฌา ขุนทอง หรือคุณ จนัสธร อาษาศรี  เบอร์โทร 094- 3610667,  091- 5459144 หรือทาง เพสบุ๊ค ที่นี...ภูฮัง  หรือทาง ไลน์ Peeruscha มั่นคง

 

                                ******************************************************

 

อนุศักดิ์  แสนวิเศษ /เสาวภา  แสนวิเศษ  /มุกดาหารเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง