สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ร่วมกับหน่วยทหาร-ตำรวจ จัดค่ายส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และปลูกป่า ต้นไม้จิตอาสา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 จัดค่ายส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และปลูกป่า ต้นกล้าจิตอาสา รวมพลังศรัทธา ปลูกป่าถวายพ่อ ซึ่งเป็นค่ายบูรณาการกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ที่มุ่งเน้นพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ครบทั้งทุกด้าน การพัฒนาด้านสมอง ด้านการคิด พัฒนาจิตใจ และพัฒนาทักษะการปฏิบัติ


โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 24 โรงเรียน จำนวน 180 คน ครอบคลุ่ม 5 อำเภอในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้แก่ อำเภอสุคิริน อำเภอแว้ง อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอสุไหงโก-ลก การอบรมใช้เวลา 2 วัน 1 คืน ณ วัดรัตนานุภาพ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุพจน์  มณีรัตนโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด  ดร.วราภรณ์  แก้วสีขาว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายอำนวยการค่ายกล่าวรายงาน มีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้แทนหน่วยทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โอกาสนี้ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลสุไหงปาดี เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ ร่วมพิธีด้วย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง