แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ เชื่อมั่นน้ำไม่ท่วมแบบปี54 แล้งนี้น้ำพอใช้
พลโทวิจักข์  สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดย นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผอ.สนง.ทรัพยากรน้ำภาค9 , นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผอ.สนง.ชลประทานที่ 3 จ.พิษณุโลก , พลตรีสุพจน์  บูรณจารี ผบ.มทบ.36 , พ.อ.วีรวัฒน์  วิวัฒน์วานิช  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน โดยจัดขึ้นที่วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร วัตถุประสงค์ก็เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับแม่น้ำ คูคลอง เพราะน้ำคือต้นทุนของปัจจัยการผลิตพืชผลทางการเกษตร


โดย พลโทวิจักข์  สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า จังหวัดพิจิตร นับได้ว่าโชคดีที่มีแม่น้ำถึง 3 สาย นั่นคือ แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน และแม่น้ำพิจิตรเก่า ที่มีระยะทาง 127 กิโลเมตร แต่ที่ผ่านมาถูกลืมปล่อยทิ้งจนตื้นเขิน ซึ่งนับต่อจากนี้กองทัพภาคที่ 3 จะได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจะกลับมาฟื้นฟูธรรมชาติให้แม่น้ำพิจิตรเก่านี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งให้ต้นน้ำซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำน่านปลายน้ำอยู่ติดกับแม่น้ำยมโดยจะทำให้แม่น้ำทั้ง 3 สายนี้ เชื่อมต่อกันเพื่อให้ระบายน้ำไปยังพื้นที่เกษตรกรให้จงได้ นอกจากนี้ยังได้เสนอแนวคิดในเชิงการท่องเที่ยว ว่า ควรทำให้แม่น้ำพิจิตรเก่าสามารถเป็นเส้นทางเดินเรือท่องเที่ยวระยะทาง10-20กิโลเมตร เพื่อเป็นการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติ โดยกองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาดังกล่าว

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง