สุดคึกคัก!! เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน1 จัดงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่จ.พระนครศรีอยุธยา (มีคลิป)
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 กันยายน 2560 ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นายธีรศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน1 ได้แก่ สระบุรี พระนครศรีอยุธยาปทุมธานี และ นนทบุรี ได้เปิดงานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ แปลงเรียนรู้สวนกล้วยไม้ ของนาย มานิตย์ แย้มประยูร ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


     

                  

ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีจังหวัด สระบุรี พระนครศรีอยุธยาปทุมธานี และ นนทบุรี ได้อนุมัติให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินโครงการพัฒนาระบบการผลิตและธุรกิจอาหารปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวโดยได้กำหนดจัดงานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้จุดเด่นในการดำเนินงานท่องเที่ยวมาในพื้นที่ และเพิ่มทางเลือกให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง