ชาวนราธิวาสรวมพลังสวมเสื้อเหลือง เดินเทิดพระเกียรติในหลวง
ชาวนราธิวาสกว่า 3,000 คน  รวมพลังพร้อมใจใส่เสื้อเหลืองรวมพลังเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงออกถึงความจงรักภักดี

 

 

วันนี้ ( 1 ธ.ค. 58 ) พลังมวลชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกว่า 3,000 คน พร้อมใจใส่เสื้อเหลืองรวมพลังเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ      และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อแสดงออกถึงความรักและหวงแหนและแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  โดยกำหนดเดินในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสจากถนนผดุงอารามไปสิ้นสุดที่บริเวณหอประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   เป็นประธานในการประกอบพิธี  พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หลังจากนั้นประธานในพิธีพร้อมทั้งพลังมวลชนได้ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

 


อย่างไรก็ตามสำหรับจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2558  เพื่อนำเสนอองค์ความรู้โครงการพระราชดำริ และแนวพระราชดำริ ด้านต่างๆที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ขณะเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์  นิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ผลงานด้านศิลปาชีพ  การจัดแสดงบอนสีกว่า 100 สายพันธ์ พร้อมการจัดกิจกรรมบนเวที และสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานจะมีของที่ระลึกมอบแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

 

 เรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน