เตรียมตัวทำแล้ว!! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดโครงการรื้อถอนระบบไฟฟ้าลงดิน เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์เมืองลพบุรีและป้องกันกระแสไฟฟ้า
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการปรับภูมิทัศน์เมืองลพบุรีและป้องกันกระแสไฟฟ้าดับจากลิงลพบุรี ณ บริเวณสนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างจังหวัดลพบุรีร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี และเทศบาลเมืองลพบุรี ทั้งนี้ได้มีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและนำระบบจำหน่ายไฟฟ้าลงใต้ดินระยะทางกว่า 700 เมตรภายในตัวเมืองลพบุรี

 


ซึ่งจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นเมืองเก่าและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ โดยเฉพาะในตัวเมืองลพบุรีนั้นมีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรแล้วทำให้ไฟฟ้าดับ จึงทำให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยในตัวเมืองและธุรกิจต่าง ๆ รวมทั้งส่งผลทำให้ต้องเสียงบประมาณในการแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าปีหนึ่งมหาศาล

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง