อัยการเตือน..! พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย..ใครรู้ตัวว่าผิดโปรดสำนึก หากบังคับใช้กฎหมาย..วุ่นแน่ (ดูคลิป)
วันที่ 29 ก.ย. 2560 พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จังหวัดพิจิตร และ นายอาคม นวพิพัฒน์ อัยการจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจภูมิประเทศของแม่น้ำพิจิตรเก่า ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีระยะทางยาวถึง  127 กิโลเมตร ไหลผ่านพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดพิจิตร แต่ในอดีตที่ผ่านมาถูกปล่อยทิ้งรกร้างมีสภาพตื้นเขินที่เรียกว่าเป็นแม่น้ำที่ไร้ชีวิต เพราะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แต่ต่อมาด้วย นโยบายของ นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ พลโทวิจักขฐ์  สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3  และรัฐบาลต้องการฟื้นฟูคืนชีวิตให้กับแม่น้ำพิจิตรเก่าเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม รวมถึงให้เป็นแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร ดังนั้นจึงได้มีการเปิดประตูรับน้ำ รับน้ำจากแม่น้ำน่านผันเข้าแม่น้ำพิจิตรเก่าที่บ้านดงเศรษฐี หรือ หมู่ 4 บ้านวังกระดี่ทอง ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร ผลรับที่เป็นรูปธรรมคือมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลเข้าสู่แม่น้ำพิจิตรเก่าได้แล้ว แต่ปัญหาและอุปสรรค คือ ถนนหรือทางข้ามแม่น้ำพิจิตรเก่าที่สร้างไม่ได้มาตรฐานจึงเป็นเหตุขวางทางน้ำ อีกทั้งมีบ้านเรือนราษฎรปลูกสร้างรุกล้ำมาในแม่น้ำพิจิตรเก่าเป็นจำนวนมากถ้าดูจากข้อเท็จจริงก็ถือได้ว่าเป็นผู้บุกรุกแม่น้ำพิจิตรเก่า ซึ่งถ้ากางกฎหมายตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่17 )พ.ศ.2560 ซึ่งกฎหมายนี้มุ่งหมายจัดการการรุกล้ำลำน้ำในทั่วประเทศไม่ให้ขยายตัวไปมากกว่าที่เป็นอยู่ ก็ถือได้ว่าผู้รุกล้ำลำน้ำมีความผิด แต่ด้วยหลักปฏิบัติทั้งในแง่นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ที่เหมาะสม รัฐบาลถือหลักบนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า “ประชาชนคือผู้ได้รับความเดือดร้อน” ดังนั้นสถานการณ์ของประชาชนชาวบ้านที่รุกล้ำแม่น้ำพิจิตรเก่า จึงมีแนวทางในเบื้องต้นว่าจะไม่ขับไล่แต่จะขอให้ขนย้ายหรือขยับบ้านเรือนเพื่อเปิดทางให้น้ำไหล ซึ่งขณะนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้นำและจากราษฎรเป็นอย่างดียิ่ง


นอกจากนี้ นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายอำเภอเมืองพิจิตร ก็ได้ร่วมลงพื้นที่พบปะราษฎรที่มีบ้านเรือนปลูกรุกล้ำอยู่ริมแม่น้ำพิจิตรเก่าแล้วได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำเพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางแก้ไขเยียวยาให้การพัฒนากับการแก้ปัญหาต้องไปควบคู่กัน ซึ่งก็มีการนำรถแบคโฮจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายท้องที่ไปช่วยกันขุดเจาะถนนที่ขวางแม่น้ำพิจิตรเก่าเกือบ 10 จุด เพื่อเปิดเปิดทางน้ำอีกด้วย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง