อบจ.สมุทรสาคร จัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายในหลวง
อบจ.สมุทรสาคร จัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา88 พรรษา

 

 

วันที่ 3 ธ.ค.2558 ที่ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำโดยนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการไถ่ ชีวิตโค – กระบือ ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  

 

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา และด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร จึงร่วมจัดงานไถ่ชีวิตโค กระบือ ซึ่งเป็นการทำบุญกุศลครั้งใหญ่ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 8ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเทพสาครมุนีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นที่ปรึกษาและคำแนะนำสำหรับโครงการสมุทรสาครรวมใจ ไถ่ชีวิตโค กระบือ ในครั้งนี้มีผู้ยื่นความจำนงบริจาคโคจำนวน 59 ตัว และกระบือ จำนวน 1 ตัว โดยโคและกระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิต จะ มอบให้กับเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาครที่แจ้งความประสงค์จะขอรับโค กระบือเพื่อนำเลี้ยงดูและใช้งาน ผ่านทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผ่านทางปศุสัตว์จังหวัด ส่วนเงินที่ได้จากการทำบุญหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้ในกิจการทางพระศาสนาและสาธารณกุศลต่อไป

 เรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง