ครู-นักเรียนอนุบาลหนองคาย ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรในหลวง
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย เปิดโครงการทำดีเพื่อพ่อ นำครู – นักเรียน กว่า 1 พันคน สวดมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 ธ.ค. 58 ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย นายสุชาติ  นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เป็นประธานเปิดโครงการ ทำดีเพื่อพ่อ ตามค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  ซึ่งโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ที่เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่ 1 –ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,849 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 116 คน ได้จัดทำโครงการ ทำดีเพื่อพื่อ โดยบูรณาการนโยบายรัฐบาลและนำค่านิยม 12 ประการมาเป็นหลักในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์พร้อมตั้งสัจจอธิษฐานว่าจะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558  และได้ร่วมกันสวดมนต์ จำนวน 86 จบ ถวายพระพรแด่พระองค์ท่านให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

 

 

               
จากนั้นนายสุชาติ  นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการทำความดีเพื่อพ่อตามค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ของแต่ละชั้นเรียนได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558เรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง