พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานผ้าพระกฐิน ณ วัดศรีบุญเรือง (มีคลิป)
พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ ให้แก่ ดร.อภิวัฒณ์ ไตรสรลักษณ์ ประธานดำเนินงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ เชิญมาทอดถวาย ณ วัดศรีบุญเรือง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


วันนี้ 22 ต.ค.2560 พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงประทานผ้ากฐินให้แก่ ดร.อภิวัฒณ์ ไตรสรลักษณ์ ประธานดำเนินงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ เชิญมาทอดถวาย ณ วัดศรีบุญเรือง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งวัดแห่งนี้อยู่ในพระอุปถัมภ์เสมอมา โดยมีนาย พงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง นำข้าราชการในสังกัด ร่วมกับส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมทำบุญทอดผ้ากฐินครั้งนี้ ได้ยอดเงินทำบุญจำนวน 337,944 บาท ซึ่งมีพระอธิการอัษดิน วิสุทฺธิจิตโต เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนีเจ้าอาวาส จะนำปัจจัยนำไปบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นทุนการศึกษาภิกษุสามเณร สมทบทุนก่อสร้างโรงครัว โรงหอฉัน ต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน