สั่งห้ามตาย ห้ามเจ็บและห้ามอด!! เมืองคอนฝนตกหนัก เกินค่าเฉลี่ยทั้งปีเสี่ยงท่วมหนัก ผู้ว่าฯสั่งประชาชน “ห้ามตาย ห้ามเจ็บและห้ามอด"
 วันที่ 9 พ.ย. 2560 ที่ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปากพนัง นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2560 ของสำนักงานชลประทานที่ 15 และหน่วยงานในสังกัด พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีนายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด นายอำเภอปากพนัง ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช ร่วมให้ข้อมูล จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานปล่อยขบวนรถเครื่องจักรกล ตามแผนป้องกันและบรรเทาอุกภัย ของสำนักงานชลประทานที่ 15 และส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งก่อนเกิดภัย และขณะเกิดภัย

             นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จากการที่ได้รับฟังข้อมูลจากนายประโมทย์ ช่วยบูญชู ผู้อำนวยการอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช ทราบว่าขณะนี้ปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงปัจจุบัน(9 พ.ย.60) ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำ จำนวน 3,100 มิลลิเมตร ส่วนพื้นที่เชิงเขาก็เกิน 2,400 มิลลิเมตรแล้วเช่นกัน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งปีซึ่งอยู่ที่ 2,400 มิลลิเมตร ในขณะที่ภาคใต้เพิ่งเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมานี้เอง ทำให้มีความเสี่ยงจึงต้องมีการเตรียมการโดยนำเหตุการณ์และข้อมูลปีที่แล้วและปีนี้มาวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็ง และนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมรับมืออุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม โดยให้ศูนย์อำนวยการทุกอำเภอจัดทำข้อมูลจุดเสี่ยงที่ราบเชิงเขา น้ำท่วมซ้ำซาก และจัดฝึกอบรมอาสาสมัคร ทบทวนเรื่องระบบการสื่อสาร พร้อมฝึกซ้อม และให้มีระบบการบริหารจัดการหนึ่งตำบลหนึ่งจัดการภัยพิบัติตนเอง ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอ เมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วจะอพยพประชาชนไปไหน ไปแล้วจะดูแลกันอย่างไรทั้งข้าวปลาอาหาร หยูกยา คนเจ็บ คนป่วย เด็ก คนชรา คนพิการจะจัดการกันอย่างไร ต้องไปจัดแจงวางกลไกของตัวเอง ภายใต้หลักการ “ห้ามตาย ห้ามเจ็บและห้ามอด” อะไรที่เกินกำลังเกินศักยภาพของอำเภอทางจังหวัดโดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการศูนย์ก็จะสนับสนุนให้ทันที


ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า ส่วนเรื่องของการดูแลเรื่องระดับน้ำ สายน้ำ ต่าง ๆ กรมชลประทานมีเครื่องจักรกล เครื่องมือต่าง ๆ เตรียมพร้อมเข้าสูเป้าหมายทั้งหมด เพื่อเฝ้าระวังและเผชิญเหตุทันที ฉะนั้นวันนี้ทุกคนต้องตื่นตัวตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์อำเภอทุกอำเภอตนมีการติดตาม 24 ชั่วโมง มีการรายงานสภาวะฝนตกหนักจุดไหนบ้าง พื้นที่ไหนมีความเสี่ยงต้องเฝ้าระวัง ต้องติดต่อสื่อสารกันพร้อมที่จะเข้าไปหาปัญหาทันที ในส่วนของพี่น้องประชาชนต้องขอฝากข้อปฏิบัติ 5 เรื่อง คือ ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด/ เตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ให้เพียงพอสำหรับใช้ในภาวะฉุกเฉินประมาณ 5 วัน ก่อนที่ทางราชการจะเข้าไปช่วย /ย้ายสิ่งของมีค่า ทรัพย์สินขึ้นที่สูงหรืออยู่ในที่ปลอดภัย /หากน้ำท่วมสูงขอให้สับคัตเฮ้าท์ลงหรือย้ายปลั๊กขึ้นที่สูง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อต และหากคิดอะไรไม่ออกขอให้โทรสายด่วน 1567 ศูนย์ดำรงธรรม ตลอด 24 ชั่วโมง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง