เลย///แม่ทัพภาคที่ 2 ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือภัยแล้ง
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558  ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย  พล.ท.ธวัช  สุกปลั่ง  แม่ทัพภาคที่ 2  เป็นประธานพิธีปล่อยแถวคาราวานรถบรรทุกน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งของจังหวัดประจำปี 2559 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนว่าหากเกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึ้นในพื้นที่จังหวัดเลยมีความพร้อมทางด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล ทั้งจากหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบรรเทาภัยแล้งอย่างพอเพียงพอและมี ศักยภาพ ทั้งยังสามารถระดมจากภาคเอกชนได้อีก ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ที่เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดหรือเป็นภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งให้รวดเร็วทั่วถึงเป็นธรรมและกลุ่มสายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคต้องไม่ขาดแคลนรวมทั้งลดพื้นที่แล้งซ้ำซากลง

ทั้งนี้  ที่ผ่านมา หลายภาคส่วนราชการได้ดำเนินโครงการเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนลดผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งอาทิการขุดลอกสายในลำห้วยต่างๆจากหน่วยงานทหารในพื้นที่การก่อสร้างฝายชะลอน้ำของอำเภอต่างๆในเขตลุ่มน้ำเลยและน้ำสาขาการขุดเจาะบ่อบาดาลของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดการพัฒนาแหล่งน้ำ และอ่างเก็บน้ำแม่น้ำเลยของโครงการชลประทาน และการเป่าล้างและพัฒนาบ่อบาดาลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายวิโรจน์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นลง  แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ร่วมกันฉีดน้ำมนต์จากรถดับเพลิง  ปะพรมเพื่อสร้างความเป็นศิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่จะออกไปปฏิบัติงานช่วยเหลือภัยแล้งแก่ประชาชนด้วย  โดยน้ำมนต์ได้ผ่านการเจริญพระพุทธมนต์จากพระครูกิตติ  สาระสุมน  เจ้าคณะจังหวัดเลยฝ่ายธรรมยุต  และร่วมฉีดน้ำมนต์ด้วย.

ภัทราวุธ  บุญประเสริฐ  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด เลยเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง