เปิดเวทีถก 3 ประเด็นสมัชชาสุขภาพคนโคราช เน้น “งานบุญปลอดเหล้า ปลูกข้าวปลอดสารพิษ กำจัดสิ้นขยะชุมชน เพื่อผู้คนมีสุขภาพดี”..!!!(คลิป)
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา.เป็นประธานเปิดงานเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน มี นางณิชาณี พันธุ์งาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและประธานการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมาจัดตั้งเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา “เครือข่ายโคราชหลานย่าโมสร้างสุข สานพลังเครือข่าย ร่วมกันพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่2 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา สำนักสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา


ดร.สันติ ทวยมีฤทธิ์ เลขานุการการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงการดำเนินการเปิดเวทีสมัชชาฯว่ามีความเป็นมาของประเด็นสุขภาพ 3 ประเด็น ระดมความคิดเห็น และถกแถลง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา เปิดประเด็นรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาร่างนโยบาย 1).งานบุญประเพณีปลอดเหล้า 2).การส่งเสริมการปลูกข้าวและบริโภคข้าวและผักปลอดสารพิษในครัวเรือน 3).การกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการลงมติของทุกประเด็น โดยมีขั้นตอนโดยจะมี วิทยากรบรรยายพิเศษ "ทิศทางการพัฒนาสุขภาพวะชุมชนโดยธรรมนูญสุขภาพตำบล" โดย นายทรงพล ตุละทา ผอ.ศอ.สนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีภาคีเครือข่ายพระสังฆาธิการ ภาครัฐ-ภาควิชาการ ภาคีเครือข่ายประชาสังคมต่างๆรวมกว่า 100 คนเข้าร่วมงาน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง