ได้ฤกษ์ซะที..!! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระนอง ระดมกำลังลุยจัดระเบียบ สายไฟและสายโทรคมนาคม
วันที่ 1ธันวาคม 2560 ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี อ.เมือง จ.ระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปรุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิดการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมี นายวิษณุ สุวรรณมาฆะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง พร้อมด้วย หัวหน้าสวนราชการ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง ตัวแทนจากหน่วยงานผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสารและสายเคเบิลทีวี ร่วมในพิธีเปิดสืบเนื่องจากความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสาร ที่เป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็วโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธี โดยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำสายลงใต้ดินและการแก้ไขปัญหาสายบนเสาแต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูงประกอบกับพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมากดังนั้นการนำสายลงดินจึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญสำคัญบางส่วนเท่านั้น โดยปกติจะมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก  เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย  เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการฝ่ายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ และเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม  รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง