กาญจนบุรี-ชวนเที่ยวงานเห็ดโคนและอัญมณี ของดี อ.บ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี ชวนเที่ยวงานเทศกาลเห็ดโคนและอัญมณี ของดีอำเภอบ่อพลอย พบกับอัญมณีหลากชนิด ผลิตภัณฑ์จากพลอย นิล และอิ่มอร่อยกับเห็ดโคนของดีขึ้นชื่อของเมืองกาญจน์

 

 

นายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลเห็ดโคน อัญมณีของดีบ่อพลอย และงานกาชาดอำเภอบ่อพลอย ประจำปี 2558 ซึ่งอำเภอบ่อพลอย โดยการนำของนายชาญวิทย์ ศุภกิจจานุสรณ์ นายอำเภอบ่อพลอย ร่วมกับทุกภาคส่วนในอำเภอบ่อพลอย จัดขึ้น ที่บริเวณศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OPOT ) เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม เผยแพร่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเห็ดโคน อัญมณี เครื่องประดับต่างๆ ซึ่งเป็นสินค้าของอำเภอบ่อพลอย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และมียอดจำหน่ายมากขึ้น อีกทั้งเป็นจุดนัดพบระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และเป็นศูนย์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ อันเป็นการกระจายรายได้สู่ระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุน การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย กระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการในอำเภอบ่อพลอยและอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำสินค้าดีมีคุณภาพออกมาแสดงและจำหน่าย สร้างเศรษฐกิจกระจายสู่ระดับรากหญ้ามากขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 10

 

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย ประกวดเห็ดโคนยักษ์ นิทรรศการการเจียระไนนิล และการขุดพลอย การร่อนแร่ การประกวดธิดาพลอย การจำหน่ายเห็ดโคน สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อัญมณี สินค้าราคาถูกการแสดงของศิลปินนักร้อง นักแสดง และตลก และการออกร้านกาชาดและกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย ซึ่งมีรถยนต์เก๋งเป็นรางวัลใหญ่ พร้อมรางวัลต่างๆอีกมากมาย โดยรายได้จากการออกสลากกาชาด จะใช้ในกิจกรรมสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ รับความเดือดร้อน และประสบภัยต่างๆ ต่อไปเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน