โคตรไม้ !! จนท.ศปก.พป บุกวัดดัง อึ้งหนัก..พบไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก "มูลค่าเกือบพันล้านบาท" (มีคลิป)

 ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ (ศปก.พป) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หน.หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า ,ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ,อช.เขาแหลม ,ขหล.อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี ,กอ.รมน.จ.กาญจนบุรี ,ทสจ.จ.กาญจนบุรี ,และฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี เข้าตรวจสอบวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ ม.๗ ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วัดในโครงการส่งเสริมให้วัดช่วยงานด้านป่าไม้ในระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) เนื่อที่ ๒๔๒ ไร่ สิ่งปลูกสร้างจำนวน ๑๗ หลัง และอยู่ระหว่างการขออนุญาตในระยะที่ ๒ จากกรณีเรื่องร้องเรียนว่าภายในวัดดังกล่าวมีไม้ท่อนและไม้แปรรูปจำนวนมาก ร่วมทั้งการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ภายในวัด จากการตรวจสอบวัดดังกล่าว พบ พระเย็น หมง ประธานสงฆ์วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ รับทราบเรื่องราวและยินดีเป็นผู้นำตรวจสอบไม้ทั้งหมด 


ผลการตรวจสอบปรากฏดังนี้
๑.พบไม้ท่อนขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งพระเย็น หมง ชี้แจงว่าเป็นไม้นำเข้าจากต่างประเทศ มีเอกสารการนำเข้า ผ่านด่าน นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ แต่มีไม้ส่วนหนึ่ง ไม่มีรอยดวงตรา ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นไม้ที่กองแยกไว้ต่างหาก คณะเจ้าหน้าที่ ได้รับคำชี้แจ้งจากเจ้าอาวาส ว่า ส่วนไม้ที่ไม่มีดวงตรานั้น ได้ตัดไปแกะสลักเป็นรูปพระ แต่ จนท ยังต้องพิสูจน์ ให้แน่ชัดอีกที

๒.พบไม้แปรรูปจำนวนมาก เก็บรักษาไว้ในโกดังภายในวัด ซึ่งพระเย็น หมง ชี้แจงว่าไม้แปรรูปได้นำเข้า และผ่านด่าน จากต่างประเทศ (ฝั่ง จ.หนองคาย และ จ.ตาก) โดยทางฝั่ง จ.ตาก นำเข้ามาในรูปแบบการอำพรางเป็นเฟอร์นิเจอร์. คณะเจ้าหน้าที่ ได้พิจารณาร่วมกันเห็นว่า การสำแดงไม้แปรรูป เป็นแผ่น มาเป็นฟอรนิเจอร โต๊ะ นั้น จนท เห็นว่า การนำเข้าฟอรนิเจอรทั่วไป ทุกชิ้นจะทำสำเร็จรูปคือ สามารถใช้ได้ ทุกชิ้นมีการลงน้ำมันพร้อมใช้งาน แต่ที่เห็นไม่มีความพร้อมที่สามารถใช้งานได้ และที่สำคัญ เจ้าอาวาส ได้แจ้งต่อ จนท ว่า ไม้ที่สั่งซื้อมา ไม่ได้มาทำโต๊ะ แต่จะเอามาทำประตูโบสถ์ และ บานหน้าต่าง  คณะเจ้าหน้าที่ จึงเห็นว่าการอำพรางหรือ การสำแดงเท็จ เพื่อให้การได้มา สมบูรณ์นั้น แต่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งตามกฏหมายนั้นผิดแน่นอน พบจำนวนไม่น้อยกว่า 1,200 แผ่น(พันสองร้อยแผ่น) 

๓.พบตู้คอนเทรนเนอร์จำนวนมากซึ่งภายในเก็บไม้แกะสลัก เฟอร์นิเจอร์ และไม้แปรรูป จำนวนมาก และเป็นข้อน่าสงสัย หลังจากที่เจ้าอาวาส แจ้งว่าไม้ท่อนที่ไม่มีดวงตรานั้น ได้ตัดมาทำแกะสลักพระ แต่กลับ พบใบสำแดงใบกำกับภาษี มีการนำเข้า ไม้แกะสลัก รูปพระต่างๆ จำนวนหนึ่ง นั้นหมายถึง ไม่ตรงกับคำให้การของเจ้าอาวาส

๔.พบเลื่อยโซ่ยนต์ และอุปกรณ์แปรรูปไม้ และไม้ชิงชัน อีกจำนวนหนึ่งในส่วนนี้ จนท จึงได้กล่าวหา ในข้อหาตาม พรบ ความผิดฐานต่างๆต่อไป 

๕.พบสิ่งปลูกสร้างภายในวัดที่เพิ่มเติมจากการขออนุญาตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้วัดช่วยงานด้านป่าไม้

เนื่องจากภายในวัดเมตตาธรรมโพธิญาณ มีไม้ท่อน ไม้แปรรูป จำนวนมาก ร่วมถึงลักษณะการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ และมีเครื่องจักรหนักจำนวนมาก อาทิเช่น รถเครน รถแท็กเตอร์ ตู้คอนเทรนเนอร์ เป็นต้น เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตรวจยึดอายัดไม้ดังกล่าว ให้ทางวัด นำเอกสารมาแสดงการได้มาของไม้แต่ละชิ้น เพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดและขยายผลที่มาของไม้ดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการพุทธส่งเสริมพระสงฆ์ช่วยงานด้านป่าไม้ (พุทธอุทยาน) ในกรณีที่วัดไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงของการได้มาของไม้ หรือชี้แจงไม่ได้ ผู้ครองครองไม้ดังกล่าว จะมีความผิด
๑.มีการแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต
๒.ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต
๓.ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต
เบื้องต้น เจ้าอาวาส รับว่าเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ พร้อมแท่นป่าไม้และไม้ประดู่ชิงชัน เป็นของตน คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ กล่าวหาตามข้อกฏหมาย ดังกล่าวขณะนี้ได้ตรวจสอบเบื้องต้น มูลค่าเกือบพันล้าน ทั้งนี้คณะเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและขยายผลอย่างละเอียดต่อไป

วันชัย แก้ววิลัย  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.กาญจนบุรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง