โคตรอึ้ง..!! พบบาตรดินโบราณ อายุกว่า 100 ปี อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และมีความสวยงามสุดๆ..!?

         วันที่7 ธ.ค.60 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปดูบาตรดินพระซึ่งเป็นดินทั้งลูกมีอายุกว่า 100 ปี ที่วัดพระธาตุโพธิ์งาม  บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ 4 ต.ดอกคำใต้  อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  หลังจากที่ได้มีชาวบ้านขุดค้นพบซุกอยู่ใต้ฐานซุกชีพระประธานในวัดร้างแห่งนี้  แล้วนำมามอบให้เจ้าอาวาสวัดฯ เก็บรักษาไว้  เพราะเป็นบาตรดินมีเพียงลูกเดียว เกรงว่าจะสูญหายไป ไม่ได้พบเห็นอีก ชาวบ้านทั้งในและต่างจังหวัดทราบข่าว ต่างพากันมาดูพร้อมกับขอโชคลาภต่างๆ
           พระทศพร ถาวรปญโญ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุโพธิ์งาม กล่าวว่า บาตรดินได้รับการสืบทอดมาจากพระอธิการพระปลัดฟูเฟื่อง ติสวังโส อดีตเจ้าอาวาส ที่รับมาจากชาวบ้านที่ขุดค้นพบแล้วนำมามอบให้กับทางวัดดูแลรักษาไว้จนถึงทุกวันนี้  โดยบาตรดินมีอายุกว่า 100 ปี  เดิมทีสมัยโบราณพระสงฆ์สามเณรจะใช้บาตรดินที่ปั้นขึ้นมาจากดิน ใช้ในการออกบิณฑบาตรับข้าวปลาอาหารจากญาติโยมแทนบาตรโลหะเหมือนเช่นปัจจุบันที่มีทั้งเหล็กสแตนเลส และอื่นๆ

 


          สำหรับบาตรดินมีขนาดปากกว้าง 6 นิ้วครึ่ง สูง 7 นิ้ว ฐานรองรับ สูง 3 นิ้ว เดิมที มีการขุดค้นพบบาตรดินในวัดแห่งนี้ ซึ่งเคยเป็นวัดร้างมาก่อน   กระทั่งมาก่อสร้างเป็นวัดขึ้นมาใหม่ ชื่อวัดพระธาตุโพธิ์งาม  และทางวัดกำลังสร้างอุโบสถ กำแพง ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ และในวันที่30ธันวาคม 2560  เวลา 13.00 น. จะมีการหล่อพระเจ้าทันใจเนื้อทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตัก 18 นิ้ว  เพื่อนำมาประดิษฐานไว้ในวัด เพื่อให้ชาวพุทธได้กราบไหว้บูชา สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป  

 

วัดพระธาตุโพธิ์งามมีอายุร่วม 1,000 ปี เคยหล่มสลายเป็นวัดร้างจนกระทั่งพระปลัดฟูเฟื่อง ติสวังโส อดีตเจ้าอาวาสร่วมกับคณะศรัทธาบ้านแม่ต๋ำเมืองชุม และบ้านฝั่งหมิ่น ปรับปรุงบูรณะสร้างขึ้นมาใหม่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันยังขาดการบูรณะปรับปรุงหลายย่างหากพุทธศาสนิกชนต้องการ่วมบริจาค หรือร่วมหล่อพระพุทธรูป ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 088-2992253 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุโพธิ์งาม  บาตรดินวัดพระธาตุโพธิ์งาม ถือว่าเป็นบาตรดินที่พบเห็นเพียงลูกเดียว ที่มีสภาพสมบูรณ์ อยู่ในจังหวัดพะเยา

 ภาพ/ข่าว ปัณวิชญ์  อยู่ดี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดพะเยา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง