ชลบุรี///ทัพเรือภาค1 ยกพลขึ้นเกาะขาม สร้างบ้านปลา ปลูกปะการัง
วันนี้ 17 ธ.ค. 58  พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้มอบหมายให้ พลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรม การอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเล และชายฝั่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  5 ธันวาคม 2558 โดยมี นาวาเอกสุรยุทธ์ นิเวศทองฤกษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1  พร้อมหน่วยงานต่างๆ ประมาณ 300 คน  นั่งเรือยกพล เรือหลวงมันนอก ออกไปร่วมกันประกอบบ้านปลา ปล่อยปลาการ์ตูน. ปลูกปะการัง  เก็บขยะบนเกาะและในทะเล เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรของชาติ  ณ เกาะขาม ต.ช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

                  พล.ร.ต.วสันต์ บุญเนือง รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรม ในครั้งนี้ ได้ใช้สถานที่ เกาะขาม อ่าวแสมสาร สัตหีบ ชลบุรี เป็นศูนย์รวมใจ รวมพลังสามัคคี แสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน เกิดจิตสำนึก เกิดจิตสาธารณะ และจิตอาสา ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบก และในทะเล ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การสร้างบ้านปลา การเก็บขยะชายหาด ปลูกปะการัง และปล่อยปลาการ์ตูนคืนสู่ธรรมชาติ  เพื่อสร้างสีสันให้โลกใต้ทะเลบริเวณโดยรอบเกาะขาม ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ใช้เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของกองทัพเรือต่อไป    

 

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน