ผู้ว่าฯภูเก็ต ประชุมติดตามงาน ตามโครงการวาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข กำหนดเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Kick off ในวันที่ 26 ธ.ค. นี้
วันนี้ (12 ธันวาคม 2560) เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมติดตามงานกับหัวหน้าส่วนราชการ ตามโครงการวาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว,นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต ,ทหาร,ตำรวจ ,หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม โดยนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ติดตามประเด็นสำคัญที่เป็นเรื่องเรื่องด่วน คือ การแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองเพื่อเร่งแก้ปัญหาในการขับเคลื่อนการก่อสร้างโครงการที่หยุดชะงักเนื่องจากผู้รับเหมายังไม่ดำเนินการทั้งนี้กำหนดนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับเหมาโครงการในโอกาสต่อไป

โอกาสนี้ ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าโครงการ สร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดินถนนทวีวงศ์เทศบาลเมืองป่าตอง และ โครงการ กฟภ. สร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดินถนนทวีวงศ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าหาดป่าตองให้สวยงามนั้น


นายวัชรินทร์ ประภา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และนายวชิระ พิทักษ์ตันสกุล ผู้อำนวยการโครงการเคเบิลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมชี้แจงว่าโครงการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตเป็นการนำระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าฝังลงใต้ดิน เพื่อความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดสอดคล้องกับความต้องการด้านคุณภาพไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟในแต่ละพื้นที่  โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสำหรับเมืองใหญ่ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายงานด้านระบบไฟฟ้าวงเงินงบประมาณ 224 ล้านบาท และ เทศบาลที่เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายงานด้านโยธา ซึ่งเทศบาลเมืองป่าตอง เลือกถนนทวีวงศ์ ชายหาดป่าตอง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวด้วย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้สามารถรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งเพื่อเร่งปรับปรุงระบบส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงเชื่อถือได้ ซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายของการดำเนินการนั้น กฟภ.รับผิดชอบงานด้านระบบไฟฟ้า วงเงินประมาณ 160 ล้านบาท และเทศบาลเมืองป่าตองรับผิดชอบระบบโยธา ประมาณ 64 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างปี 2560(e-bidding) คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและลงมือก่อสร้างได้ประมาณเดือนเมษายน 2561 ใช้ระยะการก่อสร้าง 540 วัน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง