มุกดาหาร///สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มอบผ้าห่มเครื่องกันหนาว
เมื่อวันที่18 ธ.ค.58  นายปรเมศร์ ไกรฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการสังคมสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นำเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ประกอบด้วยผ้าห่มจำนวน 800 ผืน หมวกไหมพรมจำนวน 800 ใบมามอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ตำบลกุดแข้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแข้  โดยมีนายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสันธาน สร้อยสำโรง นายอำเภอเมืองมุกดาหาร นายเฮือง สีหาวงษ์ นายก อบต.กุดแข้ นายสมอน สาลือสี กำนัน ตำบลกุดแข้ให้การต้อนรับและร่วมมอบเครื่องกันหนาวให้กับประชาชนในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาว

 

           ตำบลกุดแข้มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน 1,006 ครัวเรือน ประชากร 3,824 คน ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่และรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เมื่อถึงฤดูหนาวอากาศหนาวจัด เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นภูเขา….

 

                                              **********************************

 

อนุศักดิ์  แสนวิเศษ /เสาวภา  แสนวิเศษ /มุกดาหารเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง