ชลบุรี///กองเรือยุทธการ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 92
วันนี้ 18 ธ.ค.58  พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 92 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศาสนสถาน กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีพิธีสงฆ์โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดสัตหีบ จำนวน 10 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตราหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญกุศลแด่ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 

ซึ่งการจัดงานในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองทัพเรือ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางมาร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี กับผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในฐานะที่เป็นหน่วยกำลังทางเรือ ที่มีศักยภาพขีดความสามารถสูงสุดของกองทัพเรือ

 

สำหรับวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ ได้ถือเอาวันที่ 19 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบวันสถาปนาหน่วย สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที 19 ธันวาคม 2466 ได้มีการจัดตั้งหน่วยที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลเรือรบเป็นการเฉพาะขึ้นมาใหม่เรียกว่า กองทัพเรือ ขึ้นตรงต่อกระทรวงทหารเรือ มีเรือรบ จำนวน 3 กองเรือ ได้แก่ กองเรือปืน กองเรือใช้ตอร์ปิโด และกองเรือช่วยรบ จนถึงปี 2476 ได้เปลี่ยนชื่อ  กองทัพเรือ เป็น กองเรือรบ ขึ้นตรงต่อกระทรวงทหารเรือ จนถึงปี พ.ศ.2494 ได้เปลี่ยนชื่อ  กองเรือรบ เป็น กองเรือยุทธการ มาจนตราบทุกวันนี้ รวม 92 ปี ในปัจจุบันนี้ กองเรือยุทธการ มีหน้าที่จัดเตรียมกำลังทางเรือ และกำลังทางอากาศ อำนวยการฝึกหน่วยในบังคับบัญชาให้มีสมรรถภาพ และอยู่ในฐานะที่พร้อมที่จะทำการรบได้ กองเรือยุทธการ ได้เตรียมกำลังเหล่านี้ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบตลอดเวลา เพื่อปกป้องอธิปไตย และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

 

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน