มันต้องอย่างนี้สิ !! ศรีสะเกษจัดงาน “1 ทศวรรษ งานบุญปลอดเหล้า สร้างความดีโพธิ์ศรีสุวรรณ” ประหยัดเงินได้กว่า 120 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน วันสืบสานงานบุญปลอดเหล้า “1 ทศวรรษ งานบุญปลอดเหล้า สร้างความดีโพธิ์ศรีสุวรรณ” โดยมี นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนชาว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้


นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวว่า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นอำเภอต้นแบบในการพัฒนาความเข้มแข็งในระดับชุมชนท้องถิ่นมีกิจกรรมงานพัฒนาในพื้นที่ที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากภายนอกอยู่หลายประเด็น นอกจากนั้นแล้ว ยังเล็งเห็นความสำคัญในการจัดการกับปัญหาสุรา จึงได้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ โดยรณรงค์ให้ชุมชนได้ตระหนักถึงพิษภัยจากปัญหาสุรา และช่วยกันลด ละ เลิก สุรา โดยเริ่มต้นจากงานศพปลอดเหล้า และขยายไปสู่งานบุญปลอดเหล้า งานบุญประเพณีปลอดเหล้า และกิจกรรมทางสังคมที่ชุมชนเห็นสมควร  ซึ่งงานต่างๆ มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสุราเฉลี่ยประมาณ 30,000 บาท ตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา ประหยัดเงินได้กว่า 120 ล้านบาท


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง