สุดยอด!! ทหารสงขลา เปิดค่ายเลี้ยงหมู ปลูกผัก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง (มีภาพ)
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 เปิดค่ายเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า อ.เมือง จ.สงขลา  พลเอก ยศนันท์หร่ายเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองทัพบก พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงภายในกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5  ซึ่งเป็นนโยบายหลักของผู้บัญชาการทหารบก

 


ซึ่งภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีทั้งโรงปุ๋ยมักชีวภาพ ด้านปศุสัตว์และปลูกผัก เช่น บ่อเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงเป็ดเนื้อ เลี้ยงไก่พื้นบ้าน ไก่ไข่เลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงโคเนื้อ แปลงผักออแกนิค  หรือแม้แต่ปลูกสตอเบอรี่ และพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและกำลังพลภายในหน่วย  ให้มีความรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่และใช้ทรัพยากรที่ดินภายในค่ายอย่างคุ้มค่า ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 


 

พลเอก ยศนันท์หร่ายเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองทัพบก เปิดเผยว่า การลงพื้นที่มาติดตามงานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก เนื่องจากในเดือนธันวาคมเป็นเดือนมหามงคล ทางกองทัพบกมีนโยบายให้ทุกๆหน่วยดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่าน โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลให้ดีขึ้นและเป็นต้นแบบให้ประชาชนได้เรียนรู้

 

 เรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน