ผวจ.ภูเก็ต เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่บูรณาการร่วมกับงานโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลวิชิต
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่สวนศรีภูวนาถ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้น โดยได้บูรณาการร่วมกับงานโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลวิชิตและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทห้างร้านต่างๆ รวมทั้ง ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องเกษตรกรอำเภอเมืองภูเก็ต ในการร่วมกันออกหน่วยให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการด้านวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อประชาชนโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน คลินิกกฎหมาย คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกอื่นๆ การจัดนิทรรศการส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการการอารักขาพืช การจดทะเบียนองค์กรเกษตรกร การจัดการหนี้ภาคเกษตร ส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่ การฝึกอาชีพ การให้บริการของเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ปรึกษาด้านปัญหาชีวิตและครอบครัว เปิดบ้านสถิติการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง