ชลบุรี///โรงเรียนสิงห์สมุทรจัดงาน 78ปี ราตรีน้ำเงินขาว
เมื่อเวลา 20.00 น.ของวันนี้ 19 ธ.ค.58 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 78ปี ราตรีน้ำเงิน-ขาว ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสิงห์สมุทร นาย ประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครองตลอดจนศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์สมุทร กว่า3000 คน เข้าร่วมงานราตรีน้ำเงิน-ขาวกันอย่างคับคั่ง

 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวรายงานว่า โรงเรียนสิงห์สมุทรเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2480โดยกองทัพเรือและในวันที่ 22 ธันวาคม2523กองทัพเรือได้ทำพิธีโอนโรงเรียนสิงห์สมุทรแห่งนี้ให้กับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆด้วยดีตลอดมาจนเป็นที่เชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกคครองและชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง การจัดงานในโอกาสครบรอบ78ปี ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร สมาคมปผู้ปกครองครู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ ให้ศิษย์ปัจจุบันได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน ให้เกิดความรักความสามัคคี ทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบัน และนำมาซึ่งการพัฒนาโรงเรียนสืบไป

 

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ กล่าวว่า โรงเรียนสิงห์สมุทร์ในปัจจุบันได้ก่อตั้งมาครบ78ปีด้วยความร่วมมือของศิษย์เก่าแต่ละรุ่นแต่ละสมัยทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงในทุกๆด้านเป็นที่รู้จักในสังคมต่างๆเป็นอย่างดียิ่ง การจัดงานในวันนี้ทำให้เพื่อนร่วมรุ่น รุนพี่ รุ่นน้อง ได้มาพบปะสังสรรค์กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างความรักและสามัคคีที่ดีต่อกัน งานนี้จะสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพัน ระหว่างครูกับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ และที่ได้จบการศึกษาไปแล้ว ควรมีการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่า ราตรีน้ำเงิน-ขาว เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นประเพณีสืบต่อไป

 

 

 

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน