ในหลวง พระราชทานผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์ วัดบันไดทอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายคณะสงฆ์วัดบันไดทอง

 

วันนี้ (31 ต.ค. 58) นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ รองราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ นำผ้าพระกฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน มาถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบไตรมาส ที่วัดบันไดทอง ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางสาวโสภา ชาติน้ำเพชร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูวัชรสุวรรณาทร เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณาราม(พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี , หน่วยงานราชการ , ครอบครัวชาติน้ำเพชร และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
 

สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มีพระครูวัชรสุวรรณาทร เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณาราม(พระอารามหลวง) และพระใบฏีกาสมลักษณ์ เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และฉลองผ้าพระกฐินพระราชทานพร้อมผ้าไตรจตุปัจจัยไทยธรรมครุลหุภัณฑ์และบริวารต่างๆ โดยเสด็จพระราชกุศลถวายบำรุงและบูรณะพระอารามเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธ ศาสนา ยอดพระกฐินเป็นจำนวนเงิน หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ (1,385,343.75 บาท) เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นอกจากนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นเงินและสิ่งของอีกจำนวนหนึ่ง

 

กฐินพระราชทาน คือ กฐินที่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายยังวัดหลวงวัดใดวัดหนึ่งนอกเหนือจาก 16 วัดสำคัญ ที่ได้กำหนดไว้แล้ว เนื่องจากในปัจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคลองค์กร บริษัทห้างร้านต่างๆ ที่เห็นสมควรรับพระราชทานผ้ากฐิน ไปถวายแทนพระองค์ และผู้ที่ได้รับพระราชทานผ้ากฐิน จะเพิ่มไทยธรรมเป็นส่วนตัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามกำลังศรัทธาด้วยก็ได้ ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย ณ วัดหลวงแห่งใดแห่งหนึ่งจะต้องจองกฐินไว้ล่วงหน้าก่อน ในการนำผ้ากฐินพระราชทานไปถวายวัดหลวงแห่งใดแห่งหนึ่ง ผู้ที่นำไปจะต้องกล่าวถวายต่อหน้าหมู่สงฆ์ ณ วัดนั้นเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน