ภูเก็ต!! ประกอบพิธีบวงสรวง ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดพระนางสร้าง ก่อนปรับภูมิทัศน์และเคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมาะสม 17 รายการ
เมื่อเวลา 09.09 น. วันนี้ (11 มกราคม 2560) ที่วัดพระนางสร้าง  ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีบวงสรวงตามหลักศาสนาและความเชื่อทั้งพิธีพราหมณ์ และพิธีสงฆ์  เพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนทำการการปรับภูมิทัศน์ปรับทัศนียภาพ เคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างภายในวัดพระนางสร้าง ที่ไม่เหมาะสมออก  โดยมี นายประกอบ  วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต , นายกองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง,  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วม, และมี พระราชสิริมุณี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, พระครูพรหมประภัสสร เจ้าคณะอำเภอถลาง รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระนางสร้าง  และ คณะสงฆ์ เข้าร่วมประกอบพิธี ก่อนจะมีการเปิดกิจกรรม “ภูเก็ต สวยด้วยมือและใจเรา”โดยมีจิตอาสาและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมประมาณ 300 คน เพื่อมาร่วมทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่บริเวณวัดพระนางสร้างด้วย

 เมื่อเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาพราห์มและศาสนาพุทธ นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ได้ร่วมนำสำรวจพื้นที่เพิ่มเติม ก่อน สั่งการให้หน่วยงานต่างๆเริ่มเคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างบางส่วนออกให้แล้วเสร็จ  ก่อนจะเริ่มนำเครื่องจักรหนักเข้าดำเนินการพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 15 มกราคมอีกครั้ง


 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ในวันนี้เป็นการบวงสรวงด้วยพิธีพราห์มและพุทธก่อนทำการ ปรับทัศนียภาพ เคลื่อนย้าย และปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  จำนวน 17 รายการ ซึ่ง ประกอบด้วย รูปปั้นหลวงพ่อแช่ม ,  เจดีย์ 7 ชั้น , รูปปั้นยักษ์ชาย – หญิง , รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม , รูปปั้นตุ๊กตาจีนและตัวอาคาร ,เก๋งจีนสองหลัง , รูปปั้นพระนางมัสสุหรี  , รูปปั้นพระพิฆเนศ , รูปปั้นพระนางเลือดขาว(ยืนด้านนอก)และรูปปั้นสัญลักษณ์ ศาสนาอื่นๆ , รูปปั้นพระนั่งบนหลังเสือ , รูปปั้นเรือหงษ์หน้าศาลาการเปรียญ , ซุ้มและที่ประดิษฐานพระประจำวัน รอบโบสถ์ , ตราสัญลักษณ์รัชกาลที่ 9 หน้าซุ้มประตู , อาคารเรียนเก่า (ที่พักคนงาน ), กำแพงด้านหน้า 3 จุด, ห้องทำงานของคนงาน , อาคารที่ทำการสภาตำบลและลานคอนกรีต และ บันไดขึ้นพระนอน

 โดยทั้ง 17 รายการ จะมีการปรับปรุงใน 3 ลักษณะคือ 1.การย้ายออกเช่น รูปปั้นต่างๆ ซึ่งหากมีผู้ใดหรือหน่วยงานมีความประสงค์จะรับไปประดิษฐานไว้ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้  ลักษณะที่ 2 คือ รื้อหรือ ทุบทำลาย ส่วนที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น ส่วนฐานของเจ้ารูปปั้นแม่กวนอิม และรูปปั้นตุ๊กตาจีนโดยรอบ , ฐานที่ตั้งของพระนางมัสสุหรี , เจดีย์ 7 ชั้น รวมทั้งองค์หลวงพ่อแช่ม  และลักษณะที่ 3 คือ ปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม เช่น กำแพง ซุ้มประตู ต่างๆ  ซึ่งหลายฝ่ายได้เร่งlหาแนวทางแก้ไขก่อนเร่งดำเนินการ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง