จัดกิจกรรมวันเด็ก..หัวหน้าอุทยานฯเขาแหลม จัดกิจกรรมวันปีใหม่ควบวันเด็ก ให้ความรู้ เติมความสุขแก่เด็กนักเรียนยากไร้ รร.ตชด.บ้านเรด้า

       วันที่ 11ม.ค.2561 นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หน.อุทยานฯเขาแหลม อ.สังขละบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้จัดกิจกรรมปีใหม่ควบคู่กับงานวันเด็ก และเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนที่ ร.ร.ตชด.บ้านเรด้า ม. 4 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี ท่ามกลางชาวบ้านผู้ปกครองมาร่วมมากมาย 


    นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หน.อุทยานฯเขาแหลมเปิดเผยว่า นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีนโยบายให้อุทยานฯ จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตามโรงเรียน ที่อยู่รอบๆอุทยานฯ เพื่อให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานฯเขาแหลม จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ครูป่าไม้ เข้าไปจัดการเรียนการสอน ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งเป็นลูกหลานราษฎร ที่อาศัยอยู่รอบๆ พื้นที่อุทยานฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ด้านการอนุรักษ์ตั้งแต่เด็ก เป็นการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ และง่ายต่อการพัฒนาสัมพันธ์ กับผู้ปกครองเด็ก เพื่อขอความร่วมมือ ในการร่วมกันป้องกัน รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่อาศัยรอบเขตอุทยานฯ

   สำหรับกิจกรรมที่อุทยานฯเขาแหลม ได้จัดให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ ทั้งครูป่าไม้สอนเรื่องการดูแลทรัพยากรป่า การใช้ทรัพยากรจากป่า และการอนุรักษ์ป่า รวมทั้งจัดกิจกรรมการเล่นเกมส์ต่างๆ แจกของรางวัล และเลี้ยงอาหาร สร้างความสนุกสนานสดชื่นให้แก่นักเรียน เป็นอย่างมาก บรรดาผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ที่มาร่วมชมกิจกรรม ต่างชื่นชมและขอขอบคุณ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ ที่มีนโยบายให้อุทยานฯ จัดกิจกรรมให้แก่โรงเรียนต่างๆ ที่อยู่รอบๆอุทยานฯ รวมทั้งขอบคุณหัวหน้า อุทยานฯ และเจ้าหน้าที่อุทยานฯทุกคน ที่ได้มาร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องป่าไม้ และเติมความสุขให้กับเด็กๆ

ขอบคุณภาพอุทยานฯเขาแหลม

วุฒิเดช ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.กาญจนบุรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง