เพื่ออนาคตของชาติ!?ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สระแก้ว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (มีคลิป)
              วันนี้  12 มกราคม 2561  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลายโรงเรียนในจังหวัดพร้อมจัดงานวันเด็ก อาทิโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส  รร.สุภวิทย์ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว และ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระแก้ว  นางสาวอมรรัตน์  วงศ์สารภี ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  

 

             นางสาวอมรรัตน์  วงศ์สารภี ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ  กล่าวว่า   การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ให้วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม เป็นวันเด็กแห่งชาติและในปีนี้วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 โดยมีคำขวัญจากนายกรัฐมนตรีเพื่อเด็กๆทุกปีและปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญแก่เด็กๆว่า”รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"      


           สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทหน้าที่ภารกิจในการจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของผู้พิการมีนโยบายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและให้กำลังใจเด็กและเยาวชนที่จะเป็นพลังอันสำคัญยิ่งของชาติได้มีความสุขได้รับความบันเทิงสนุกสนานตามวัยของเด็กแม้จะจัดเพียงปีละครั้งแต่การที่เด็กๆได้มีวันหยุดแห่งความสุขของตัวเองย่อมทำให้เกิดผลดีและอาจเป็นแนวทางที่ชี้ให้พวกเขาเหล่านั้นเห็นสิ่งดีๆและจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป

 

                    ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นายประยุทธ์    จันทร์โอชา   นายกรัฐมนตรี ด้านการศึกษาในเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาการกระจาย โอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่มซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้รวมทั้งชนกลุ่มน้อยโดยส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยจัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคน ออกจากระบบการศึกษาซึ่งนอกจากการจัดการเรียนการสอนในห้องแล้วศูนย์การศึกษาพิเศษอย่างจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ของ ผู้เรียนที่หลากหลายศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก มันเป็นอนาคตของชาติจึงได้จัดงานวันเด็กขึ้นในวันนี้

\         


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง