วันเด็กแห่งชาติ” อดีตจนถึงปัจจุบัน ของวันเด็กแช่งชาติ เรานำมาเล่าสู่กันฟัง ตลอดจน ป้องกันเหตุต่างๆวันที่พ่อแม่พี่น้องพาลูกหลานไปเที่ยว
        เด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า และเด็กวันนี้คือ อนาคตของชาติ เป็นคำพูด ติดต่อกันมาตั้งแต่เรายังเด็กๆกันอยู่ เช่นกันทุกปีต้องมีคำขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี   
        ปีนี้ คำขวัญวันเด็ก 2561   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2561 ให้กับเด็กๆ เป็นข้อคิดคติเตือนใจ กับอนาคตของชาติ ว่า
“ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”


       ในขณะเดียวกันสถานที่ราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็น ทหาร ตำรวจปกครอง ภาคเอกชน ตลอดจน สถานที่ท่องเที่ยว ทั้งของรัฐ และเอกชน ต่างก็จัดกิจกรรม ให้เด็กๆได้เข้าชมสนุกสนานตามประสาเด็กๆ น่ารักตั้งแต่วัยอนุบาล จนถึง มัธยม 
และสิ่งต่างๆเหล่านี้ ที่ผู้ปกครอง จะต้องดูแลกันเป็นกรณีพิเศษ นั่นคืออุบัติเหตุ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งทางรถยนต์ เดินเท้า และ ตามสถานที่ๆทางการ และเอกชน จัดไว้ให้ มันเกิดขึ้นได้เสมอ เพราะเป็นข่าวกันมาทุกปี อีกอย่างที่อยากจะแนะนำ คือเขียนชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองใส่กระเป๋า น้องๆหนูๆไว้ ถ้าพลัดหลง กับผู้ปกครองจะได้ติดตามง่ายขึ้น
       งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์แรกของเดือน ต.ค. พ.ศ.2498 ตามคำเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อ สวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

        รัฐบาลจัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

       จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง