ทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมนำเด็กล่องเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาและเกาะแก่งในทะเลในงานวันเด็กแห่งชาติ

  วันนี้ 12 ม.ค.61  พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จ.ชลบุรี เปิดเผยในโอกาสนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ เป็นผู้แทนกองทัพเรือส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้งพระราชทาน ให้กับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ณ ศาลาประชาคม อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เพื่อแจกจ่ายสิ่งของพระราชทานฯ ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาฯ ตามพระราชดำริ ฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9-12 ม.ค.61 


ตามคำสั่งของ พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ เตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 นั้นในส่วนของทัพเรือภาคที่ 1 ได้สั่งการให้ นาวาเอก สมนึก กรอบคำ ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาค 1 ร่วมกับหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราดบ.ธรรมชาติล่าง อ.แหลมงอบ จ.ตราด

ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การแสดงด้านหน้าเวที การแสดงกิจกรรมทางทหารการละเล่นเกมส์แจกของรางวัล การให้บริการอาหารเครื่องดื่ม และของว่างสำหรับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน พร้อมจัดเรือหลวงนเรศวร ให้ขึ้นชมและนำทัศนศึกษาเกาะแก่งต่างๆ ทางทะเลอ่าวจังหวัดตราด

 นอกจากนี้แล้วยังส่งเรือหลวงสุโขทัย สนับสนุนการจัดงานวันเด็ก ณ ท่าเรือสิงห์ซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ และเรือหลวงแกลง ที่ท่าเรือประจวบคิรีขันธ์ ให้เด็กๆ ได้ขึ้นชมเรือและทัศนศึกษาริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และเกาะแก่งต่างๆ ในทะเลจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ท่ามกลางการอำนวยความสะดวกและการดูแลรักษาความปลอดภัยของทการเรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบนบกและในทะเล ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมอีกด้วย

ภาพ/ข่าว อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง