วันเด็กชายแดนไทย เมียนมาร์ คึกคัก เยาวชนไทย-พม่า นับพันแห่เที่ยวงาน หนูอยากให้มีวันเด็กทุกวัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ 13 มกราคม 2561) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีเด็กชาวไทยและเมียนมาร์ในพื้นที่ชายแดนไทยด้านอำเภอแม่สอด เข้าร่วมงาน กว่า 2,000 คน ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน ตัดผมฟรี เล่นเกมส์แจกของขวัญ ตลอดจนซุ้มรับประทานอาหารฟรี แจกให้กับผู้ปกครองและเด็ก ๆ ที่เข้ามาร่วมงาน โดยเฉพาะไอศครีม ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กชายแดนรับประทานได้อย่างไม่รู้จักเบื่อ จนเด็กๆ หลายคนบ่น อยากให้จัดงานวันเด็กขึ้นทุกวัน ทำให้คณะผู้จัดกิจกรรมยิ้มด้วยความประทับใจกันทั่วหน้า
 


นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เปิดเผยว่า หน่วยงานภาคราชการควรตระหนักถึงภารกิจในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติ คุณภาพของเด็กและเยาวชนส่งผลถึงคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในอนาคต และการพัฒนาเด็กและเยาวชนต้องเน้นพัฒนาการให้ครบทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วยร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เล็งเห็นและต้องการให้เด็กและเยาวชนเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะส่งผลสำคัญในการพัฒนาอย่างยังยื่น จึงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ รวมไปถึงเพื่อประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนที่ประกอบคุณงามความดีสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและหน่วยงาน ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน และเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเอง 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง